آشنایی با فرآیندهای جوشکاری

آشنایی با فرآیندهای جوشکاری

از بین فرآیندهای جوشکاری، این چهار فرآیند جوشکاری قوسی متداولتر هستند که به شرح ذیل است:

  • جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوشدار (Shielded Metal Arc Welding یا SMAW)
  • جوشکاری قوسی تنگستنی با حفاظت گاز خنثی (Gas Tungsten Arc Welding GTAW) یا (Tungsten Inert Gasیا TIG)
  • جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز (Gas Metal Arc Welding یا GMAW) یا (Metal Inert Gas/Metal Active Gas یا  MIG/MAG)
  • جوشکاری زیر پودری (Sub-merged Arc Welding یا SAW)

جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوشدا

 

ر SMAW:

یکی از رایج­ترین روش­های اتصال قطعات، جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوشدار است. ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الکترون بین دو الکترود و یا الکترود و قطعه کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می­شود. برای برقراری قوس الکتریکی بین دو الکترود، وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. در این روش حوضچه مذاب ایجاد شده با استفاده از روپوش الکترود که ذوب شده، محافظت می­شود.

جوشکاری قوسی تنگستنی با حفاظ

 

ت گاز خنثی GTAW:

این مدل که قوس را بین الکترود تنگستن (مصرف نشدنی) و حوضچه مذاب بکار می­برد. این فرآیند تحت محافظت گاز و بدون اعمال فشار صورت می­گیرد. جوشکاری قوس الکترود تنگستن را می­توان با اضافه کردن فلز یا مفتول (پرکننده) و یا بدون آن بکار برد.

جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز GMAW:

یکی از فرآیندهای جوشکاری ذوبی است که

 

حرارت مورد نیاز برای ذوب از طریق تشکیل قوس الکتریکی بین یک سیم ممتد مصرف شدنی و سطح کار تأمین می­گردد. عمل محافظت از حوضچه جوش توسط یک یا مخلوطی از گازهای محافظ (Co2 , Ar , He , He +Ar , Co2+Ar)انجام می­شود. در این روش، امکان جوشکاری ورق­های نازک تا ۵/۱ میلیمتر وجود دارد و برای فولادهای حساس به ترک هیدروژنی مناسب است و نسبت به روش­های دیگر نرخ رسوب مذاب آن بیشتر است. (ح

 

دود ۸ تا ۱۱ کیلوگرم در ساعت)

 

 

جوشکاری زیر پودری SAW:

 

 

در این روش قوس الکتریکی بین الکترو

 

د بی پوشش و قطعه کار در زیر پودر مخصوص جوش تشکیل شده و حوضچه جوش را به وجود می­آورد. قطرات مذاب الکترود و حوضچه جوش توسط پودر جوش از اتمسفر محیط محافظت می­کند. الکترود مصرفی به طور خودکار ومداوم از یک سیستم مکانیکی به محل ذوب تغذیه شده و پس از ذوب در سرتاسر محل اتصال رسوب داده می­شود . در حین جوشکاری ، بخشی از پودر ذوب شده و به صورت سرباره بر روی جوش باقی می­ماند که بعد از انجماد از روی جوش جدا می­شود. جوشکاری زیر پودری معمولاً با آمپر نسبتاً بالا صورت می­گیرد که منجر به نرخ رسوبی بالاتر وعمق نفوذی بیشتر در مقایسه با سایر روش­های جوشکاری می­شود. در فرایند جوشکاری زیر پودری حوضچه جوش نسبتاً حجیم بوده و فلز  مذاب در آن می­باشد، در نتیجه در مواردی که عمق نفوذ کامل است برای جلوگیری از جاری شدن مذاب به پشت درز جوش لازم است از تکیه گاه یا جوش پشتی (backing weld) استفاده شود.

ممکن است این مطالب را نیز دوست داشته باشید