تریدد فلنج

تریدد فلنج ها فقط برای سیستم های کم فشار مناسب هستند که در آن سیکل های حرارتی وجود ندارد که باعث شل شدن رزوه ها شود. فلنج لوله رزوه ای با یک رزوه داخلی مخروطی که لوله به آن پیچ می شود عرضه می شود.

فلنج رزوه ای در مناطقی که کار گرم (جوشکاری، سوزاندن و سنگ زنی) نامطلوب است کاربرد دارد.

فولاد تبار فلنج لوله رزوه ای را در آلیاژهای A105N، A105، SS316، SS304، A20، با بازده بالا و نیکل ارائه می دهد.

ویدئوی زیر نمای کلی Threaded Flange را ارائه می دهد