لرزه گیر

لرزه گیر:

 

لرزه گیر لاستیکی، محصولات لاستیکی مهندسی شده ای هستند که برای جذب حرکات، بهبود ثبات حرارتی و جبران عدم انطباق در سیستم های لوله کشی سخت قرار می گیرند. عملکرد آنها برای ایمنی و قابلیت اطمینان کل سیستم بسیار حائز اهمیت است.

تجهیزات چرخشی در خطوط لوله مانند پمپ ها، کمپرسورها، فن ها، توربین ها و غیره، به دلیل عملکرد آنها، باعث ایجاد ارتعاشاتی می شوند و آنها را روی خطوط/ مجرا لوله اعمال می کنند که باعث ایجاد سر و صدا، شکستگی، ساییدگی زودرس خطوط/ مجاری لوله، سازه ها و سایر تجهیزات می شود که گاهی اوقات می تواند عواقب بسیار جدی و غیرقابل جبرانی داشته باشد.

استفاده از کمک فنرهای لاستیکی یکی از راه های جلوگیری از انتقال ارتعاشات به سایر قسمتهای خطوط لوله است. یکی از رایج ترین کاربردهای ویبراتورهای لاستیکی دربخش ورودی و خروجی (مکش و تخلیه) پمپ ها/ کمپرسورها و توربین ها هستند که علاوه بر جذب ارتعاشات موجود، توانایی خنثی سازی لرزه ها و ضربه ها را دارند. کاربردهای قابل توجه ضربه گیرهای لاستیکی شامل استفاده از آنها در محیط هایی است که مایع/ محیط حاوی مواد خورنده مانند آب دریا و انواع اسیدها و بازها باشد. این یکی از ویژگی های متمایز این اتصالات از اتصالات فلزی است. با این حال ، تلورانس فشار و دامنه دما کمتر از اتصالات فلزی است.

در برخی موارد، از کمک فنرهای لاستیکی برای جلوگیری از رسانایی الکتریکی و خوردگی گالوانیک استفاده می شود.