گسگت

گسگت – غیر فلزی:

گسکت های نرم با فلنجهای صاف و شکل برآمده در کاربردهای فشار پایین و متوسط استفاده می شوند. بر اساس بی اثر بودن مواد استفاده شده، آنها می توانند بسیاری از نیازهای شیمیایی را برطرف کرده و تا دمای سرویس بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرند.

ساخت آنها با استفاده از برش قالب یا برش CAM از انواع مختلفی از مواد ورق آب بندی است ، مانند: الیاف فشرده ، گرافیت انعطاف پذیر، PTFE ، ترمیکولیت ® ، ترکیب مواد غلتک، لاستیک جامد یا بافت سلولی ، الیاف معدنی نمد ، سنگ طلق ، چوب پنبه و غیره .

برای دما و فشار بالا، چرخه های حرارتی – مکانیکی و شوک، و در شرایطی که روش های مونتاژ نمی توانند به اندازه کافی کنترل شوند، می توان گسکت غیر فلزی را مستحکم کرد.

گسگت – فلزی:

گسکت های فلزی از یک یا چند ترکیب فلزات به شکل و اندازه دلخواه ساخته می شوند. گسکت های فلزی مورد استفاده معمولا گسکت های مشترک از نوع حلقه ای (RTJ) هستند. آنها همیشه بر روی فلنجهای همراه و خاص اعمال می شوند که با انتخاب صحیح پروفیل ها و مواد، آب بندی خوب و قابل اطمینان را تضمین می کنند.

گسکت های اتصالی نوع حلقه برای آب بندی توسط “رابط خطوط اولیه” یا عمل جداسازی فلنج جفت و گسکت طراحی شده اند. با اعمال فشار بر روی رابط آب بندی از طریق نیروی پیچ و مهره، فلز “نرم تر” گسکت به درون ساختار ریز مواد فلنج سخت تر جریان می یابد و یک مهر و موم بسیار محکم و کارآمد ایجاد می کند.

ASME B16.20 مواد ، ابعاد ، تلورانس ابعاد و علامت گذاری برای گسکت های فلزی و نیمه فلزی را پوشش می دهد.

گسگت- نیمه فلزی:

گسکت نیمه  فلزی ترکیبی از مواد فلزی و غیر فلزی هستند. این فلز برای ارائه مقاومت و انعطاف پذیری در نظر گرفته شده، در حالی که بخش غیر فلزی توانایی انطباق و مقیاس پذیری را فراهم می کند. گسکت های نیمه فلزی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، اسپیرال وند، کامپروفیل و انواع گسکت های گرافیتی تقویت شده با فلز هستند.

نيمه فلزي تقريباً براي تمام شرايط كاربردي دما و فشار بالا طراحي شده و در فلنج هاي سطح برجسته، نر و ماده، دارای زبانه و شیاردار مورد استفاده قرار می گیرد.

ASME B16.20 مواد، ابعاد، تلورانس ابعاد و علامت گذاری برای گسکت های فلزی و نیمه فلزی را پوشش می دهد.