خط مشی سیستم مدیریت جامع و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت صنعت فولاد تبار بر خود می بالد که با برخورداری از سرمایه انسانی فرهیخته جهت تحقق استراتژی های خود در امور مدیریت و اجرای پروژه های صنعتی، پروژه های مشاوره، ارائه خدمات فنی مهندسی، بازرگانی، عملیات ساخت، از سیستم های مدیریتی کارا و کارآمد بهره مند می باشد. در همین راستا، شرکت خط مشی خود را در سیستم مدیریت جامع بر مبنای استاندارد های روز بین المللی، ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001 و سیستم مدیریت جامع HSE به این شرح تعریف می نماید:

  • بکارگیری و توسعه منابع انسانی توانمند، حرفه ای و وفادار به آرمان های شرکت
  • این شرکت خود را متعهد به جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات مطابق با درخواست مشتریان خود می داند.
  • شرکت سلامتی همکاران را مد نظر قرار می دهد و در کلیه فعالیتها، خود را متعهد به فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و سالم به منظور پیشگیری از آسیب ها متناسب با شرایط شرکت می داند.
  • آموزش های مستمر و اثر بخش کارکنان و ایجاد زمینه های مشارکت همگانی در تصمیم گیری ها
  • این شرکت خود را متعهد به حذف مخاطرات، کاهش ریسک های ایمنی، بهداشتی و جنبه های محیط زیستی ناشی از فعالیتها و محصولات خود به کمترین حد ممکن می داند.
  • در جهت افزایش اثر بخشی سیستم، سازمان خود را متعهد به بهبود مداوم سیستم مدیریت جامع و HSE می داند.
  • اندازه گیری، پایش و بهبود مستمر فرآیند ها و فعالیت ها