grey
نام و نام خانوادگی
1. عملکرد کارشناسان فروش را چطور توصیف می کنید؟
2. میزان تعامل کارشناس واحد فنی و مهندسی با شما چقدر بوده است؟
3. قیمت محصولات فولاد تبار را چطور ارزیابی می کنید؟
4. از سرعت ارسال پیشنهاد فنی و مالی رضایت دارید؟
5. عملکرد و سرعت بازرسی شرکت فولاد تبار چطور بوده است؟
6. نحوه بسته بندی کالاهای خریداری شده را چطور توصیف می کنید؟
7. چقدر از تجربه خرید خود رضایت داشتید؟
8. احتمال دارد فولاد تبار را به دوستان خود در سایر شرکت ها معرفی کنید؟