ابزار دقیق

ابزار دقیق:

 

اندازه گیری و کنترل فرایند از مجموعه وسیعی از سنجه ها و ابزارهایی استفاده می کند که ممکن است به طور دائم یا موقت به سیستم لوله کشی متصل شوند. عایق سازی و اتصال کنترل شده این ابزارها عملکرد آنهایی است که به طور کلی “دریچه های ابزار” یا “شیرهای سنجه ای” نامیده می شوند. این شیرها به طور کلی کوچک هستند و اندازه اتصال آنها از ۱/۸ “تا ۱” است ، اگرچه انواع خاصی از این محدوده وجود دارد. نوع غالب شیر یک شیر سوزنی است ، اما از شیرهای توپی و برخی انواع دیگر نیز استفاده می شود. ویژگی های خاص از کاربردهای ویژه شیرآلات، ممکن است تصمیم گیری نسبت به نوع شیر را سخت کنند. دریچه های ابزار که به طور گسترده در صنایع فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرند، اغلب برای تأمین فشارهای حداکثر ۶۰۰۰ PSI طراحی شده اند و برای سرویس گازی یا مایع در نظر گرفته شده اند.

هنگام انتخاب ابزار دقیق شیر، موادی را که با محیط فرآیند سازگار باشد در نظر بگیرید. علاوه بر این، عملکرده دما و فشارفرآیند باید در حد شیرآلات خوب باشد.

دریچه های سوزنی شیرآلات عملکرد قابل اطمینان برای کنترل، تنظیم و عایق سازی سرویس گازی و مایعات پر فشار غیر لزج را فراهم می آورد. پیشنهادات محصولات از شیرهای عایق دو طرفه ساده تا شیرهای ریشه سنج چند دریچه ای ارائه می شود که قابلیت چند منظوره را برای عایق سازی، کالیبراسیون و دریچه منفذ، سوئیچ های فشار و برنامه های ابزار دقیق ایستا فراهم می کند. شیرهای توپی در این طبقه دریچه دقیقی برای شیر سوزنی ایجاد نمی کند، اما ممکن است با استفاده از رابط های خاص ، مزیت هایی به همراه داشته باشد. طراحی شیر توپی با دریچه در اندازه طبیعی، امکان راحت تمیز کردن و پتانسیل کاهش گرفتگی را فراهم می کند.

سه پیکربندی اساسی ابزار دقیق شیرآلات وجود دارد. ساده ترین شیر عایق با یک ورودی و خروجی است.

این گزینه هایی برای انتخاب قرار گرفتن در معرض یا عایق سازی یک سنجه یا دستگاه دیگر متصل به لوله های فرآیند عملیاتی را فراهم می آورد. تعمیر و نگهداری یا تعویض دستگاه متصل می تواند بدون باز کردن فرآیند موجود در محیط اطراف انجام شود.