PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM (P&ID)

 

اساسی ترین پایه برای طراحی کلیه ی دیسیپلین های پروژه های نفت و گاز بخصوص پایپینگ و ابزار دقیق آن می باشد و دارای کلیه ی اطلاعات در مورد تجهیزات ابزار و تعیین محدوده در هر بخش به منظور تهیه ی نقشه های اجرائی و مدارک اصلی پروژه می باشد.

 

 

این نقشه ها شامل بخشهایی می باشد:

بخشی که شامل کلیه ی علائم و اختصارات و نکات عمومی می باشد که در واقع به منظور سهولت به کارگیری و ثبت نام تجهیزات و سرویس های فرایندی و سایر علائم در نقشه استفاده می شود که در یک یا چند صفحه ی موجود درابتدای نقشه P&ID تحت عنوان LEGEND ثبت می شوند.

بخش بعدی مربوط به مشخصات و اطلاعات مربوط به نقشه می باشد مانند تاریخ تهیه نقشه، نام شرکت و نام طراحان نقشه و سایر اطلاعات.

تعیین شماره P&ID هر تجهیز مرتبط به بخش EQUIPMENT LIST می باشد.

قسمتی که در آن اطلاعات فیزیکی مثل دما، فشار جنس و… و برخی از اطلاعات فرایندی و یا چکیده ای از مشخصات تجهیزات در آن درج می شود بخشی است به نام: (EQUIPMENT SUMMERY SPEC)

.LINE NO بخش ثبت خطوط مندرج مانند میزان شیب خطوط

محدوده ای که در آن سطح سازی فلزات به منظور حذف ناخاصی ها انجام میشود تحت عنوان محدوده اسید شویی خطوط در این نقشه تعریف شده است.

و در نهایت بخش هایی برای مشخص کردن تجهیزات مانند شیر آلات و اتصالات فلنجی و هم چنین کلیه ابزار های  دقیق و خطوط فرمان دهنده های الکتریکی

LINE LIST:

در P&ID خطوط  مندرج موجود شامل مدرکی می باشد که حاوی اطلاعاتی از جمله:

– شماره کامل خطوط

– دما و فشار طراحی خطوط

– دما و فشار بهره برداری خطوط

– فشاری که برای تست های هیدرو استاتیکی یا پنوماتیک و سیال تست لازم می باشد

– مبداء و مقصد خط

– کد رنگ امیزی

– STEAM TRACING، کد و ضخامت عایق

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

تولید محتوا توسط iric.co

ممکن است این مطالب را نیز دوست داشته باشید