پمپ

پمپ جابجایی مثبت چیست

پمپ جابجایی مثبت (Positive Displacement Pumps) یا به اختصار پمپ PD با حبس کردن مکرر یک حجم ثابت سیال را در سیستم حرکت میدهد. پمپاژ در این نوع پمپ توسط پیستون، پیچ، چرخ دنده، دیافراگم و.. انجام می شود. این پمپ ها طوری طراحی شده اند که هر عمل پمپاژ…